fbpx
Topličin venac 5, 11000 Beograd

POLITIKA I CILJEVI
BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE

Pripremati hranu i starati se o ishrani ljudi je važan, častan, ali izuzetno odgovoran posao. Zato su se osnivači pekare ”KLJUČ” u Beogradu, ali i svi zaposleni, opredelili da proizvode bezbedne i kvalitetne pekarske i druge srodne proizvode, a da poslovni odnos sa dobavljačima, kupcima, odnosno krajnjim korisnicima/potrošačima, budu na vrhunskom - profesionalnom nivou. Proizvodi pekare "KLJUČ" su veoma traženi i tokom cele godine ih koriste različite grupe potrošača, od najmlađih do najstarijih. Sve ovo dodatno utiče na našu obavezu i odgovornost da proizvodimo bezbedne i kvalitetne proizvode.

Naša vizija, dugoročno opredeljenje i prevashodni zadatak su stvaranje optimalnih higijensko-sanitarnih i tehničko-tehnoloških uslova rada, sticanje novih i usavršavanje postojećih znanja, iskustava i veština, te podizanje radne discipline, kvaliteta poslovanja i odgovornosti na najviši nivo. Svi zaposleni, posebno vlasnik i vođa tima za upravljanje bezbednošću hrane pekare ”KLJUČ”, svoju misiju doživljavaju kao obavezu i glavni poslovni cilj da, stalno i u svim okolnostima, pripremaju higijenski, toksikološki i u svakom pogledu bezbedne i kvalitetne pekarske i druge srodne proizvode, vrhunskih nutritivno-fizioloških i prepoznatljivih senzornih svojstava.

Stalno poboljšanje uslova rada, pažljiv izbor dobavljača osnovnih i pomoćnih sirovina, te unapređenje performansi svih poslovnih procesa, treba da omoguće punu bezbednost, vrhunska i prepoznatljiva svojstva kvaliteta naših proizvoda. Ubeđeni smo da je ovakav poslovni cilj, pored ostalog, moguće ostvariti uz efikasnu primenu savremenog sistema upravljanja bezbednošću hrane. Zato su vlasnik i svi zaposleni opredeljeni da, uvođenjem i doslednom primenom koncepta upravljanja bezbednošću hrane kroz analizu rizika i kritične kontrolne tačke - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), prema zahtevima dokumenta CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003), obezbede osnovu i stvore uslove koji će omogućiti da pekarski i drugi srodni proizvodi pekare "KLJUČ" budu bezbedni i kvalitetni, a usluga i ukupno poslovanje uvek prepoznatljivi i bolji od konkurencije.

Želja nam je, pa u tom cilju činimo sve što je u okviru naših mogućnosti, da naši uvaženi kupci, odnosno krajnji korisnici - potrošači, uživaju u vrhunski bezbednim i kvalitetnim proizvodima pekare ”KLJUČ”. Budući da je dosledno ostvarenje politike bezbednosti i kvaliteta naše trajno strateško opredeljenje i glavni poslovni izazov, svi zaposleni usvajaju, a u delu specifičnih ovlašćenja i odgovornosti, primenjuju, analiziraju i unapređuju strateška opredeljenja i ciljeve politike, i to:

 

  • Dosledna primena svih zahteva odgovarajućih propisa u pogledu bezbednosti i kvaliteta proizvoda, ali i ispunjenje očekivanja kupaca, su prioritet naših poslovnih aktivnosti.
  • Pekarske i druge srodne proizvode moraju da odlikuju vrhunski nivo bezbednosti i kvaliteta, moraju da budu prepoznatljivi, traženi i cenjeni.
  • Uvođenje, dosledna primena i stalna unapređenja savremenog sistema upravljanja bezbednošću i kvalitetom proizvoda, kao i stalno poboljšanje odnosa sa kupcima i poslovnim partnerima, strateški su ciljevi pekare "KLJUČ" iz Beograda.
  • Svi zaposleni ostvaruju klimu saradnje, poverenja i uzajamnog razumevanja, sve u nameri da se poslovni procesi optimizuju, profit uveća i obezbedi stabilan razvoj.


PEKARA "KLJUČ"
Beograd, Februar 2014.

Posvećen rad, poštovanje, iskrenost i vizija čine status uspešne pekare.


©2020 Pekara Ključ. All Rights Reserved.

Search